ALAR1K


Profil Minecraft
Historia Nicku
Czy “ALAR1K” to twój profil Minecraft? Zajmij go, aby dostosować swoją stronę!
Skiny (30+)
Komenda Na Głowę (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"ALAR1K"}
Komenda Na Głowę (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"ALAR1K"}