Gezziah


Profil Minecraft
Historia Nicku
Skiny (13)
Komenda Na Głowę (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Gezziah"}
Komenda Na Głowę (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Gezziah"}