Hide_Z


Profil Minecraft
Historia Nicku
Czy “Hide_Z” to twój profil Minecraft? Zajmij go, aby dostosować swoją stronę!
Skiny (30+)
Komenda Na Głowę (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Hide_Z"}
Komenda Na Głowę (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Hide_Z"}