HzBerkOzc4n


Profil Minecraft
Historia Nicku
Skiny (10)
Komenda Na Głowę (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"HzBerkOzc4n"}
Komenda Na Głowę (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"HzBerkOzc4n"}