Im_Dazler_r


Profil Minecraft
Historia Nicku
Czy “Im_Dazler_r” to twój profil Minecraft? Zajmij go, aby dostosować swoją stronę!
Skiny (17)
Komenda Na Głowę (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Im_Dazler_r"}
Komenda Na Głowę (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Im_Dazler_r"}