Im_Not_Atom


Profil Minecraft
Historia Nicku
Czy “Im_Not_Atom” to twój profil Minecraft? Zajmij go, aby dostosować swoją stronę!
Skiny (9)
Komenda Na Głowę (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Im_Not_Atom"}
Komenda Na Głowę (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Im_Not_Atom"}