Lxif


Profil Minecraft
Historia Nicku / Nazwy
Czy “Lxif” to twój profil Minecraft? Zajmij go, żeby spersonalizować twój profil NameMC!
Skiny (7)
Komenda Na Głowę
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Lxif"}