McSorley25


Profil Minecraft
Historia Nicku
Czy “McSorley25” to twój profil Minecraft? Zajmij go, aby dostosować swoją stronę!
Skiny (1)
Komenda Na Głowę (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"McSorley25"}
Komenda Na Głowę (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"McSorley25"}