_Zgon_


Profil Minecraft
Historia Nicku
Czy “_Zgon_” to twój profil Minecraft? Zajmij go, aby dostosować swoją stronę!
Skiny (10)
Komenda Na Głowę (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_Zgon_"}
Komenda Na Głowę (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_Zgon_"}