_mody_


Profil Minecraft
Historia Nicku
Czy “_mody_” to twój profil Minecraft? Zajmij go, aby dostosować swoją stronę!
Skiny (16)
Komenda Na Głowę (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_mody_"}
Komenda Na Głowę (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_mody_"}