road_to_glory


Profil Minecraft
Historia Nicku
Skiny (16)
Komenda Na Głowę (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"road_to_glory"}
Komenda Na Głowę (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"road_to_glory"}