zGxnji


Profil Minecraft
Historia Nicku / Nazwy
Czy “zGxnji” to twój profil Minecraft? Zajmij go, żeby spersonalizować twój profil NameMC!
Skiny (10)
Komenda Na Uzyskanie Głowy
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"zGxnji"}